Tin tức

Tin tức mới và Sự kiện?

01

Thông báo về Hội nghị

Chi hội Điện quang can thiệp Việt Nam thuộc Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam dự kiến tổ chức hội thảo khoa học Điện quang can thiệp toàn quốc lần thứ 10 – VSIR 2023 dự kiến tổ chức vào thứ 6 và thứ 7 ngày 21 và 22 tháng 04 năm 2023 tại khách sạn The Reed Ninh Bình, Đường Đình Điền, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình.

02

Thư mời tài trợ Hội nghị

Chi hội Điện quang can thiệp Việt Nam thuộc Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam dự kiến tổ chức hội thảo khoa học Điện quang can thiệp toàn quốc lần thứ 10 – VSIR 2023 dự kiến tổ chức vào thứ 6 và thứ 7 ngày 21 và 22 tháng 04 năm 2023 tại khách sạn The Reed Ninh Bình, Đường Đình Điền, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình.

03

Mức tài trợ và quyền lợi

Ban tổ chức Hội thảo khoa học Điện quang can thiệp toàn quốc lần thứ 10 – VSIR 2023 của Chi Hội Điện quang can thiệp Việt Nam xin trân trọng thông báo các các mức tài trợ triển lãm gian hàng tại hội thảo và trên website Hội thảo https://vsir.vn như sau:Bạn đã sẵn sàng?

Bạn muốn tham gia sự kiện của chúng tôi

Back To Top