Mức tài trợ và quyền lợi

Kính gửi:  Quý Hãng/Quý Công ty 

Ban tổ chức Hội nghị Điện quang can thiệp toàn quốc lần thứ 9 - VSIR2022 của Chi Hội Điện quang can thiệp Việt Nam xin trân trọng thông báo các các mức tài trợ triển lãm gian hàng trên website Hội nghị VSIR.VN như sau:

 

QUYỀN LỢI CỦA CÁC CÔNG TY THAM GIA TÀI TRỢ

1/ TÀI TRỢ KIM CƯƠNG (DIAMOND SPONSOR) : 200.000.000 đồng

-         Nhãn hiệu tài trợ được xuất hiện trên các phương tiện truyền thông của hội nghị, bao gồm: 

 • Website của hội nghị (Website hội nghị sẽ lưu các bài giảng, bài báo cáo tại hội nghị sau khi kết thúc hội nghị 01 năm).
 • Giấy mời online của Hội nghị.
 • Màn hình chờ trước khi Hội nghị chính thức bắt đầu.
 • Video cảm ơn của Ban tổ chức (Trình chiếu khi kết thúc các phiên hội nghị)

-          Logo nhà tài trợ Kim Cương sẽ ở vị trí trung tâm nhất và kích thước lớn nhất so với các nhà tài trợ khác khi xuất hiện trên cùng một vị trí;

-          Có 01 báo cáo viên trình bày 01 chủ đề trong 30 phút (Thời gian báo cáo sẽ thống nhất với Ban tổ chức (BTC)). Bài thuyết trình phải là bài trình bày khoa học có liên quan đến các chủ đề trong hội nghị. Thuyết trình viên do nhà tài trợ sắp xếp. Nội dung trình bày phải đăng ký và gửi cho BTC hội nghị ít nhất 30 ngày trước hội nghị, và phải được duyệt bởi BTC;

-          Có 01 phiên hội thảo vệ tinh với thời gian diễn ra từ 45 phút – 60 phút. Nhà tài trợ phải gửi cho BTC các thông tin sau ít nhất 30 ngày trước khi hội nghị diễn ra để BTC xét duyệt: Chủ đề, nội dung phiên hội thảo, Chủ toạ và thuyết trình viên;

-          Trailer (Video) giới thiệu công ty/sản phẩm xuất hiện 20s tại phiên toàn thể (2 lần phát) và tại trước các phiên của hội nghị (2 lần/buổi). Thời điểm phát trailer giới thiệu công ty sẽ do BTC sắp xếp;

-          Nhận kỷ niệm chương, văn bằng, ghi nhận việc tài trợ.

-          Thời gian xác nhận tài trợ trước ngày 10/03/2022, thời gian chuyển khoản tiền tài trợ trước khi hội nghị diễn ra 15 ngày. Ban tổ chức phải nhận được văn bản cam kết việc tài trợ từ phía các Nhà tài trợ. Sau thời hạn trên, Ban tổ chức không đảm bảo việc tiếp nhận tài trợ.

2/ TÀI TRỢ VÀNG (GOLD SPONSOR) : 100.000.000 đồng

-         Nhãn hiệu tài trợ được xuất hiện trên các phương tiện truyền thông của hội nghị, bao gồm: 

 • Website của hội nghị (Website hội nghị sẽ lưu các bài giảng, bài báo cáo tại hội nghị sau khi kết thúc hội nghị 01 năm).
 • Giấy mời online của Hội nghị.
 • Màn hình chờ trước khi Hội nghị chính thức bắt đầu.
 • Video cảm ơn của Ban tổ chức (Trình chiếu khi kết thúc các phiên hội nghị).

-          Logo nhà tài trợ Vàng sẽ ở vị trí và kích thước lớn hơn so với các nhà tài trợ khác khi xuất hiện trên cùng một vị trí, chỉ sau nhà tài trợ Kim Cương;

-          Có 01 báo cáo viên trình bày 01 chủ đề trong 15 phút (Thời gian báo cáo sẽ thống nhất với Ban tổ chức). Bài thuyết trình phải là bài trình bày khoa học có liên quan đến các chủ đề trong hội nghị. Thuyết trình viên do nhà tài trợ sắp xếp. Nội dung trình bày phải gửi cho BTC hội nghị ít nhất 30 ngày trước hội nghị, và phải được duyệt bởi BTC;

-          Trailer (Video) giới thiệu công ty/sản phẩm xuất hiện 20s tại phiên toàn thể (1 lần phát) và tại trước các phiên hội thảo của hội nghị (2 lần/buổi). Thời điểm phát trailer giới thiệu công ty sẽ do BTC sắp xếp;

-          Nhận kỷ niệm chương, văn bằng, ghi nhận việc tài trợ.

-          Thời gian xác nhận tài trợ trước ngày 10/03/2022, thời gian chuyển khoản tiền tài trợ trước khi hội nghị diễn ra 15 ngày. Ban tổ chức phải nhận được văn bản cam kết việc tài trợ từ phía các Nhà tài trợ. Sau thời hạn trên, Ban tổ chức không đảm bảo việc tiếp nhận tài trợ.

3/ TÀI TRỢ BẠC (SLIVER SPONSOR) : 70.000.000 đồng

-         Nhãn hiệu tài trợ được xuất hiện trên các phương tiện truyền thông của hội nghị, bao gồm: 

 • Backdrop chụp hình đặt tại địa điểm tổ chức hội nghị
 • Website của hội nghị (Website hội nghị sẽ lưu các bài giảng, bài báo cáo tại hội nghị sau khi kết thúc hội nghị 01 năm).
 • Giấy mời online của Hội nghị.
 • Màn hình chờ trước khi Hội nghị chính thức bắt đầu.
 • Video cảm ơn của Ban tổ chức (Trình chiếu khi kết thúc các phiên hội thảo).

-          Logo nhà tài trợ Bạc sẽ ở vị trí và kích thước lớn hơn so với các nhà tài trợ khác khi xuất hiện trên cùng một vị trí, chỉ sau nhà tài trợ Kim Cương và nhà tài trợ Vàng.

-          Trailer (Video) giới thiệu công ty/sản phẩm xuất hiện 20s trước các phiên hội thảo của hội nghị (2 lần/buổi). Thời điểm phát trailer giới thiệu công ty sẽ do BTC sắp xếp.

-          Nhận văn bằng ghi nhận việc tài trợ.

-          Thời gian xác nhận tài trợ trước ngày 10/03/2022, thời gian chuyển khoản tiền tài trợ trước khi hội nghị diễn ra 15 ngày. Ban tổ chức phải nhận được văn bản cam kết việc tài trợ từ phía các Nhà tài trợ. Sau thời hạn trên, Ban tổ chức không đảm bảo việc tiếp nhận tài trợ.

4/ TÀI TRỢ ĐỒNG (CO-SPONSOR) : 50.000.000 đồng

-         Nhãn hiệu tài trợ được xuất hiện trên các phương tiện truyền thông của hội nghị, bao gồm: 

 • Website của hội nghị (Website hội nghị sẽ lưu các bài giảng, bài báo cáo tại hội nghị sau khi kết thúc hội nghị 01 năm).

 

 • Màn hình chờ trước khi Hội nghị chính thức bắt đầu.
 • Video cảm ơn của Ban tổ chức (Trình chiếu khi kết thúc các phiên hội thảo)

-          Logo nhà Đồng tài trợ sẽ ở vị trí và kích thước nhỏ nhất so với các nhà tài trợ khác khi xuất hiện trên cùng một vị trí.

-          Trailer (Video) giới thiệu công ty/sản phẩm xuất hiện 20s trước các phiên hội thảo của hội nghị (1 lần/buổi). Thời điểm phát trailer giới thiệu công ty sẽ do BTC sắp xếp.

-          Nhận văn bằng ghi nhận việc tài trợ.

-          Thời gian xác nhận tài trợ trước ngày 10/03/2022, thời gian chuyển khoản tiền tài trợ trước khi hội nghị diễn ra 15 ngày. Ban tổ chức phải nhận được văn bản cam kết việc tài trợ từ phía các Nhà tài trợ. Sau thời hạn trên, Ban tổ chức không đảm bảo việc tiếp nhận tài trợ.

5/ TÀI TRỢ KHÁC

 1. Đăng ký hội thảo vệ tinh 45 phút – 60 phút : 30.000.000đ/ phiên
 • Nhà tài trợ phải gửi cho BTC các thông tin sau ít nhất 30 ngày trước khi hội nghị diễn ra để BTC xét duyệt: Chủ đề, nội dung phiên hội thảo, Chủ toạ và thuyết trình viên;
 • Nhà tài trợ sẽ được phát trailer 20s giới thiệu công ty/sản phẩm trước phiên hội thảo vệ tinh của mình 1 lần theo sắp xếp của BTC.
 1. Trailer (Video) giới thiệu công ty/sản phẩm xuất hiện 20s tại hội nghị theo sự sắp xếp của BTC: 10.000.000đ/01 lần phát
 2. Phí đăng ký mời đại biểu tham dự hội nghị: Miễn phí
 3. Thời hạn xác nhận tài trợ :  Trước ngày 10 tháng 3 năm 2022
 4. Thời hạn chuyển tiền tài trợ: Trước ngày 10 tháng 04 năm 2022

(Sau thời hạn trên, Ban Tổ chức không đảm bảo thực hiện quyền lợi tài trợ).

 1. Hình thức nhận tài trợ: Bằng chuyển khoản

Tên tài khoản:           VSIR

Số tài khoản VNĐ:   0011004357888

Số Tài khoản USD:   0011374357886.         SWIFT_CODE: BFTV VNVX 001

Ngân hàng:                Ngân hàng Vietcombank – Sở giao dịch

Đề nghị ghi rõ ở phần Nội dung chuyển khoản: “VSIR2022-Tên Công ty-Mức tài trợ”

Lưu ý:

-          Chương trình Hội nghị sẽ được lưu lại trên các nền tảng trực tuyến trong thời gian 01 năm.

-          Các công ty cần hóa đơn GTGT sẽ cộng thêm 10% tiền thuế, vui lòng liện hệ BTC để được tư vấn.

Mọi chi tiết xin liên hệ hoặc thắc mắc cần giải đáp, Quý đại biểu liên hệ Ban tổ chức:

Địa chỉ: Trung tâm Điện quang - Bệnh viện Bạch Mai số 78 đường Giải Phóng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Website hội nghị: vsir2022.vsir.vn.   Email: radiologyvn@gmail.com.

PGS.TS Vũ Đăng Lưu – Tổng thư ký Hội Điện quang & YHHN VN.

Điện thoại: 0944716768              Email: vudangluu@hmu.edu.vn.

TS.BS Nguyễn Ngọc Tráng – Phó Tổng thư ký Hội Điện quang & YHHN VN

Điện thoại: 0919798999              Email: drnguyenngoctrang@gmail.com.

Cử nhân Trần Công Chí – Chánh văn phòng Hội Điện quang & YHHN VN.

Điện thoại: 0919416888              Email: trancongchi@gmail.com.

Ban thư ký Hội nghị VSIR 2022:

Cử nhân Hoàng Thị Thanh Huyền – Thư ký Hội Điện quang & YHHN VN.

Điện thoại: 0963858125.             Email: hoanghuyen2598@gmail.com.

Ms Phạm Hương Ly – Thư ký sự kiện VSIR 2022.

Điện thoại: 0915083456              Email: ly.pham@hoavietmedia.com

Ms Vũ Bích Ngọc - Thư ký sự kiện VSIR 2022.

Điện thoại: 0973843968              Email: ngoc.vu@hoavietmedia.com

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

Chủ tịch Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam

Chủ tịch Chi Hội Điện quang can thiệp

(Đã ký)

 GS.TS. PHẠM MINH THÔNG


Bạn đã sẵn sàng?

Bạn muốn tham gia sự kiện của chúng tôi

Back To Top