CAN THIỆP ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÀ TĨNH MẠCH

13:30 Can thiệp điều trị ung thư phổi nguyên phát và thứ phát: can thiệp đường mạch máu và đốt u.

GS. Thomas Vogl (Đức)

13:50 Nong và đặt stent TM chủ trên

GS. Louis Boyer (Pháp)

14:10 Can thiệp cầu nối lọc máu: nong vị trí hẹp và tái thông vị trí tắc nghẽn

GS. Pascal Chabrot (Pháp)

14:30 Hội chứng xung huyết tiểu khung

BS. Florian Wolf (Áo)

14:50 Thiếu máu chi trầm trọng ở bệnh nhân tổn thương mạch đa tầng- can thiệp qua đường cánh tay

BSCKI. Trần Minh Hiền (Việt nam)