CAN THIỆP THẦN KINH

15:30 Can thiệp nội mạch điều trị co thắt mạch sau vỡ phình mạch

BS. HAK Jean Francois (Pháp)

15:50 Liệu dụng cụ đổi hướng dòng chảy bọc thuốc có phải là tương lai điều trị phình mạch não hay không?

GS. Laurent Pierot (Pháp)

16:10 Cập nhật điều trị AVM

GS. Chapot Rene (Đức)

16:30 Nhìn lại điều trị phình mạch não: cập nhật mới về coil và chuyển hướng dòng chảy?

GS. Laurent Pierot (Pháp)

16:50 Cập nhật điều trị tắc mạch não

GS. Chapot Rene (Đức)

17:10 Lấy huyết khối cơ học trong mạch máu lớn tuần hoàn trước trong vòng 4.5h

Ths.BS. Nguyễn Hữu An (Việt nam)