CƠ XƯƠNG KHỚP VÀ ĐIỀU TRỊ GIẢM ĐAU

8:30 Can thiệp giảm đau cột sống trong bệnh lý đĩa đệm

BS. Hyun Su Kim (Hàn Quốc)

8:50 Đốt tổn thương xương trong cơ xương khớp

BS. Hyun Su Kim (Hàn Quốc)

9:10 Can thiệp tạo hình đĩa đệm cột sống qua da

BS. Peter Goh (Singapore)

9:30 Can thiệp kiểm soát đau sau zona - những thách thức lớn

TS. NNguyễn Trường Giang (Việt Nam)

9:50 Đánh giá hiệu quả sớm của tiêm giảm đau thẩm phân CSTL dưới hướng dẫn của CLVT

BS. Nguyễn Bá Phong (Việt nam)