HỘI THẢO VỆ TINH 2

12:30 – 13:20 Hiệu quả của phương pháp phối hợp stent kéo huyết khối và ống hút huyết khối trong điều trị đột quỵ não cấp

PGS.TS. Trần Anh Tuấn (Việt Nam)

12:30 – 13:20 Chia sẻ kinh nghiệm can thiệp mạch tạng qua đường động mạch quay (RAVI)

PGS. TS. Bùi Văn Giang (Việt Nam)