KHAI MẠC - PHIÊN TOÀN THỂ

8:15 Can thiệp nội mạc điều trị nhồi máu cấp tại đại học Y dược Cần Thơ

TS.BS. Nguyễn Vũ Đằng (Việt Nam)

8:30 TOBAS: Khía cạnh khoa học và đạo đức điều trị dị dạng thông động tĩnh mạch?

GS. Alain Weill (Canada)

8:50 Can thiệp phình mạch não: từ cơ bản đến nâng cao/tối ưu hóa điều tri

PGS.TS. Vũ Đăng Lưu (Việt nam)

9:10 Tổng quan điều trị phình mạch não bằng WEB

GS. Laurent Pierot (Pháp)

9:30 Thông động tĩnh mạch màng cứng tủy sống: phân loại và điều tri

GS. Alain Weill (Canada)

9:50 Can thiệp nội mạch gây tắc động mạch màng não giữa điều trị tụ máu dưới màng cứng mạn tính

Ths.BS. Nguyễn Lưu Giang (Việt nam)