VSIR GẶP IUOIR

13:20 Giới thiệu về IUOIR

BS. Ahmed Negila (Pháp)

13:30 Nút mạch trĩ: nút ĐM trực tràng trên điều trị tri

GS. VIDAL V (Pháp)

13:50 Tạo cầu nối động tĩnh mạch qua da để lọc máu

GS. Romaric LOFFROY (Pháp)

14:10 FairEmbo

GS. VIDAL V (Pháp)

14:30 Vai trò của vật liệu nút mạch dung dịch trong điều trị XHTH

GS. Romaric LOFFROY (Pháp)

14:50 Kết quả can thiệp điều trị bóc tách động mạch mạc treo tràng trên tại bệnh viện TƯQĐ 108

BS. Trần Xuân Thủy (Việt nam)